Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 42
Deze week 865
Deze maand 3734
Sinds 11-2008 1227175

Rangtelwoorden - Numerale ordinale
 

eerste   primul / prima m / v
tweede   al doilea / a doua
derde   al treilea / a treia
vierde   al patrulea / a patra
vijfde   al cincilea / a cincea
zesde   al șaselea / a șasea
zevende   al șaptelea / a șaptea
achtste   al optulea / a opta
negende   al nouălea / a noua
tiende   al zecelea / a zecea
elfde   al unsprezecelea / a unsprezecea
twaalfde   al doisprezecelea / a douăsprezecea
dertiende   al treisprezecelea / a treisprezecea
veertiende   al paisprezecelea / a paisprezecea
vijftiende   al cincisprezecelea / a cincisprezecea
zestiende   al șaisprezecelea / a șaisprezecea
zeventiende   al șaptesprezecelea / a șaptesprezecea
achttiende   al optsprezecelea / a optsprezecea
negentiende   al nouăsprezecelea / a nouăsprezecea
twintigste   al douăzecelea / a douăzecea
eenentwintigste   al douăzeci și unulea / a douăzeci si una
twee├źntwintigste┬á┬á al dou─âzeci ╚Öi doilea / a dou─âzeci ╚Öi doua
drie├źntwintigste┬á┬á al dou─âzeci ╚Öi treilea / a dou─âzeci si treia
vierentwintigste   al douăzeci și patrulea / a douăzeci si patra
vijfentwintigste   al douăzeci și cincilea / a douăzeci și cincea
zesentwintigste   al douăzeci și șaselea / a douăzeci și șasea
zevenentwintigste   al douăzeci și șaptelea / a douăzeci și șaptea
achtentwintigste   al douăzeci și optulea / a douăzeci și opta
negenentwintigste   al douăzeci și nouălea / a douăzeci și noua
dertigste   al treizecilea / a treizecea
eenendertigste   al treizeci și unulea / a treizeci și una
twee├źndertigste┬á┬á al treizeci ╚Öi doilea / a treizeci ╚Öi doua
veertigste   al patruzecelea / a patruzecea
vijftigste   al cincizecilea / a cincizecea
zestigste   al șaizecelea / a șaizecea
zeventigste   al șaptezecelea / a șaptezecea
tachtigste   al optzecelea / a optzecea
negentigste   al nouăzecelea / a nouăzecea
honderdste   al o sutălea / a o suta
honderd en eerst   al o sutălea unu / a o suta unu
honderdtwee├źntwintigste┬á┬á al o sut─âlea dou─âzeci ╚Öi doi /
a o suta douăzeci și doi
tweehonderdste   al două sutălea / a două sutălea
driehonderdste   al trei sutălea / a trei sutălea
vierhonderdste   al patru sutălea / a patru sutălea
vijfhonderdste   al cinci sutălea / a cinci sutălea
zeshonderdste   al șase sutălea / a șase sutălea
zevenhonderdste   al șapte sutălea / a șapte sutălea
achthonderdste   al opt sutălea / a opt sutălea
negenhonderdste   al nouă sutălea / a nouă sutălea
duizendste   al o mielea / a o mia
duizend en eerste   al o mielea unu / a o mia unu
twaalfhonderddrie├źnveertigste┬á┬á al o mielea dou─â sute patruzeci ╚Öi trei /
a o mia două sute patruzeci și trei
tweeduizendste   al două milea / a două mia
drieduizendste   al trei milea / a trei mia
vierduizendste   al patru milea / a patru mia
vijfduizendste   al cinci milea / a cinci mia
zesduizendste   al șase milea / a șase mia
zevenduizendste   al șapte milea / a șapte mia
achtduizendste   al nouă milea / a nouă mia
negenduizendste   al nouă milea / a nouă mia
tienduizendste   al zece milea / a zece mia
honderdduizendste   al o sută milea / a o sută mia
miljoenste   al miliunulea / a miliuna
miljardste   al miliardălea / a miliarda

 

 

 
Citaat van de dag

"De grenzen van mijn taal vormen de grenzen van mijn wereld. " - Ludwig Wittgenstein -
(1889-1951)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?